Młodzież a problem palenia papierosów oraz innych uzależnień

Młodzież a problem palenia papierosów oraz innych uzależnień
Młodzież wywodząca się z rodzin, gdzie występowało uzależnienie, w genach ma zapisane i niestety także staje się ofiarami nałogu. Inni zaczynają brać narkotyki ze względu na modę lub też chęć przypodobania się środowisku, w którym przebywają. Inni także w ten sposób starają się poradzić ze swoimi przeszkodami w domu lub szkole. Odmiany przyjmowania używek także się zmieniły, dziś narkoman nie musi mięć strzykawki, bo wystarczy tabletka czy też papieros. Wystarczy nabijarka, by osobiście utworzyć papierosy – automatyczna nabijarka do papierosów. Osoby przyjmujące używki nie są już takimi jak jeszcze kilka temu, dziś narkotyki są modne a nie są symptomem kontestacji. Jeszcze parę lat temu uzależnienie od narkotyków jednoczyła się punktami zamieszkałymi przez biedną młodzież, dziś jest odwrotnie, właśnie narkotyki są zażywane przez młodzież z bogatych domów, prawidłowo sytuowaną, która eksperymentuje w ten sposób oraz szuka sposobu na nudę. Kiedy tak właściwie narkoman czuje potrzebę zażycia narkotyku, jest to pragnienie jest tak bezgraniczne, że nie liczy się nic innego, ani rodzina, ani przyjaciele, jest w stanie popełnić przestępstwo lub sprzedać własne ciało, nawet gotów jest zaryzykować swoim bądź też cudzym życiem, aby tylko osiągnąć wytęsknione uspokojenie.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: