Mapa do celów projektowych Olsztyn

Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, gdyż będą zajmować się tym doświadczeni eksperci. Zleceniodawcy którzy zgłaszają się do geodeta zrid olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie zrobione wszechstronnie. Na początku geodeci dedykowani do danego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Następnie wykonują dokładne mapy do celów projektowych i inne opracowania tematyczne. Po opracowaniu dokumentacji zajmą się z kolei uzgodnieniami w branży. Zleceniodawcy mogą oczekiwać na opracowanie tego typu dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, NMT, UAV, pomiary elewacji oraz zrobienie dowolnych wyrysów. Firma zajmuje się także opracowaniami geodezyjno – prawnymi, jakie dotyczą na przykład: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności bądź sporządzenia map do celów sądowych.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: